T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


BİLGİSYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI


Doktora Tezi


Mehmet KAYAKUŞ


Danışman

Yrd. Doç. Dr. İsmail Serkan ÜNCÜ


YOL AYDINLATMASI İÇİN ÖZGÜN LED ARMATÜR TASARIMI ve TASARLANAN ARMATÜRÜN

YAPAY ZEKÂ TEKNİKLERİ KULLANILARAK FOTOMETRİK ANALİZİ